08 apr 2011 17:16

Buitenlandse Zaken

Ontbinding van de International Union for the Publication of Custom Tariffs

Ontbinding van de International Union for the Publication of Custom Tariffs

De ministerraad neemt akte van de werkwijze die minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere voorstelde om het Internationaal Verdrag van 5 juli 1890 met betrekking tot de oprichting van de International Union for the Publication of Custom Tariffs (UITD) op te zeggen.

Het doel van deze organisatie was de publicatie in vijf verschillende talen van de douanetarieven van  verschillende landen ter wereld. De tarieven zijn nu echter beschikbaar via andere kanalen. België is geen lid meer van de UITD sinds 1 april 2010.

Volgens het Verdrag van 1890 is België evenwel verantwoordelijk voor het "Bureau International pour la publication des tarifs douaniers" (BITD), dat in Brussel werd opgericht, en voor het aanduiden van het personeel, het voorschieten van de nodige fondsen en de werking van het BITD. Het BITD stelt vandaag nog 16 personen tewerk.

België stelt aan de andere lidstaten voor om het Verdrag te beëindigen vanaf 30 maart 2012, via een schriftelijke procedure, bevestigd door een ondertekeningsplechtigheid. Het personeel krijgt zo spoedig mogelijk zijn formele opzeg. Zo kunnen de sociale lasten worden beperkt. 

De openstaande bijdragen van sommige lidstaten voor de werking van het BITD blijven openstaande schulden ten aanzien van België.