25 feb 2022 18:47

Buitenlandse zaken: instemming met vijf bilaterale overeenkomsten inzake luchtvervoer

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès vijf voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten inzake luchtvervoer tussen België en respectievelijk Nederland (wat de Nederlandse Antillen betreft), Gabon, Republiek Congo, Togo en Sierra Leone.

Deze overeenkomsten (nieuw voor de Nederlandse Antillen) vervangen de oude bilaterale luchtvaartovereenkomsten, waarvan meerdere clausules hetzij verouderd waren, hetzij niet overeenstemden met het communautair recht, hetzij gewoon niet meer beantwoordden aan de ontwikkeling op aeropolitiek vlak of aan de behoeften van de belanghebbenden.

Deze bepalingen zijn van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen, met inachtneming van de wetten en reglementen van de overeenkomstsluitende partijen (en van de Europese voorschriften voor België), alle aspecten voor de exploitatie van de luchtverbindingen bedoeld in de bij deze overeenkomst gevoegde Routetabel.

Op economisch en diplomatiek vlak draagt deze luchtvaartovereenkomst bij tot de uitstraling en de aantrekkingskracht van België in de wereld. Ze biedt opportuniteiten zowel aan de luchtvaartmaatschappijen als aan de luchthavens of onderaannemers. Ze creëert werkgelegenheid en vergroot de mogelijkheden voor de reizigers die rechtstreeks kunnen vliegen van of naar België, zonder verplichte doorgang via buitenlandse luchthavens.

Er wordt rekening gehouden met de belangen van de gewesten door geen onderscheid te maken tussen de Belgische luchthavens, wat de toegang en verbindingen betreft. De aangewezen luchtvaartmaatschappijen maken zelf hun keuze.

De voorontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.