06 feb 2006 11:27

Burcht van Bouillon

Toekenning aan het syndicat d'initiative van een concessie tot exploitatie op de site van de burcht van Bouillon

Toekenning aan het syndicat d'initiative van een concessie tot exploitatie op de site van de burcht van Bouillon

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2000 tot regeling van de verlening van de concessie tot exploitatie van de site van de oude burcht van Bouillon. Het goed is eigendom van de staat en wordt beheerd door de Regie der gebouwen, aan de vzw Royal syndicat d'initiative et de Tourisme de Bouillon. Het ontwerp verleent een concessie voor de exploitatie van de site aan het vzw Royal syndicat d'initaitive et de Tourisme de Bouillon voor de duur van 27 jaar vanaf 1 januari 2000. De bedoeling is om het syndicaat een garantie te geven dat het de site ook in de toekomst kan exploiteren. De toekenning van een subsidie is in dit geval afhankelijk van de toekenning van een langer huurcontract. De subsidie komt van het Commisariaat-generaal voor Toerisme voor de organisatie van het Musée de la plume op de site van de burcht. Dat museum zou gewijd zijn aan het schrift en de overdracht van kennis. Die uitzonderlijke verlenging zou worden verleend onder uitdrukkelijk voorbehoud van de verwezenlijking voor 31.12.2008 en het in bedrijf houden van het project Musée de la plume. Gebeurt dit niet, dan zou aan de overeenkomst een einde komen.