06 feb 2006 11:27

Ministerraad van 10 februari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Eerste Minister stelde het initiatief 'internet voor iedereen' voor dat de digitale kloof moet dichten. Het laatste koninklijk besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad. Dat legt de voorwaarden vast voor de erkenning van de pakketten 'internet voor iedereen' en bevat ook de controlebepalingen. De pakketten zullen in de handel voor iedereen onder bepaalde voorwaarden verkrijgbaar zijn vanaf midden april tegen prijzen die 40% voordeliger zijn. De maatregel gaat gepaard met een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingkrediet (21%) dat terugbetaalbaar is op voorstel van het aankoopbewijs. Daarnaast schonk de Eerste Minister aandacht aan een ontwerp van koninklijk besluit over het contactpunt regularisaties dat de aangiften voor regularisatie van de belastingbetaler zal behandelen. Het gaat over de dienst die verantwoordelijk is voor de ruling. Een eerste boete van 5% is voorzien vanaf 1 juli. De Eerste Minister vestigde ook de aandacht op de hervorming van de toegang tot de magistratuur. Die hervorming wil de magistratuur maximale beroepsbekwaamheden waarborgen, ook op het vlak van de ervaring. De gerechtelijke stage wordt verlengd en er komt een onderscheid tussen de zittende en de staande magistratuur. De Regering heeft ook beslist in overleg met de Vlaamse en de Waalse Regeringen om de bank Lazard aan te duiden als raadgever over het overnamebod van Mittal steel op Arcelor.