06 feb 2006 11:27

Oriënteringscomité bij de NMBS

Afzetting en benoeming van een vertegenwoordiger van het oriënteringscomité bij de NMBS

Afzetting en benoeming van een vertegenwoordiger van het oriënteringscomité bij de NMBS

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende de afzetting en de benoeming van een vertegenwoordiger van het oriënteringscomité bij de NMBS. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven. Het oriënteringscomité is samengesteld uit de leden van de raad van bestuur van de NMBS en zes vertegenwoordigers van de gewesten, leden van de gewestelijke vervoersmaatschappijen. Het ontwerp verleent ook eervol onstag aan de heer Steven Van Ackere van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en vervangt hem door de heer Kris Lauwers.