06 feb 2006 11:27

Griepvaccins voor Armenië

Overdracht van 14.000 dosissen griepvaccin voor Armenië

Overdracht van 14.000 dosissen griepvaccin voor Armenië

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, om 14.000 dosissen vaccins tegen humane griep aan Armenië over te dragen. De firma GSK Belgium vroeg de goedkeuring aan het Wetenschappelijk comité influenza om 28.000 resterende dosissen van het griepvaccin in voorraad naar Armenië te sturen. Armenië wil zo snel mogelijk met een vaccinatiecampagne van start gaan, om de mogelijkheid tot ressortering tussen humane en aviaire virussen te beperken. Het Wetenschappelijk comité influenza gaf een gunstig advies, gelet op het feit dat de dekking van vaccinaties in ons land niet in het gedrang komt. Uit voorzichtigheidsoverwegingen besliste de Ministerraad om in een eerste fase al 14.000 dosissen vrij te geven. De toestand wordt verder geëvalueerd om eventueel bijkomende dosissen ter beschikking te stellen.