06 feb 2006 11:27

Energiebesparingsfonds

Statuten van het energiebesparingsfonds en financieel plan

Statuten van het energiebesparingsfonds en financieel plan

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de statuten van het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" vastlegt. Dit Fonds zal energiebesparende ingrepen in de woning van mensen uit kansengroepen prefinancieren en zal hen mee begeleiden. Aan anderen mensen biedt het Fonds goedkope leningen aan om ingrepen te doen die de energiefactuur drukken. Het Fonds heeft de vorm van een NV van publiek recht. Het Fonds zal een obligatielening uitgeven van 100 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar en zal met dit geld goedkope leningen kunnen aanbieden aan mensen in een gemeente waar er een operationele lokale entiteit is. Mensen uit kansengroepen kunnen bovendien rekenen op begeleiding bij het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van structurele maatregelen om de energiefactuur voor hun woning te drukken. Hoge energiefacturen bezorgen immers vele gezinnen kopzorgen. De combinatie van hoge olieprijzen en energie-inefficiënte huizen zorgen ervoor dat de energiefactuur een steeds grotere hap neemt uit het huishoudbudget. Vele van onze woningen verbruiken nog steeds te veel energie. Het Fonds moet hieraan tegemoet komen. De daling van de energiefactuur kan zo gebruikt worden om de kost van de investering terug te betalen. Bovendien dragen energie-efficiënte huizen bij tot een lage CO2-uitstoot en tot het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Een gezin kan al heel wat besparen op de energiefactuur door beperkte investeringen in isolatie en een energievretende brander te vervangen. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.