06 feb 2006 11:27

Geïnterneerden in Vlaanderen

Masterplan voor geïnterneerden in Vlaanderen

Masterplan voor geïnterneerden in Vlaanderen

De Ministerraad nam kennis van het masterplan geïnterneerden in Vlaanderen voorgesteld door mevrouw Onkelinx, Minister van Justitie. Sinds het begin van deze legislatuur werkt de federale regering aan een oplossing voor de problematiek van de geïnterneerden (ontoerekeningsvatbaar verklaarde veroordeelden) die momenteel in de gevangenissen verblijven. Hoewel ze daar recht op hebben, genieten ze daar niet van een aangepaste behandeling. Daarom werd op de speciale Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 beslist om de opvang van deze geïnterneerden in Vlaanderen te verbeteren. Justitieminister Onkelinx vroeg een werkgroep, onder leiding van Professor Paul Cosyns, om aanbevelingen te formuleren, onder meer wat betreft de lokalisatie en kwaliteitsvereisten van deze zorgverlening. 1. Behoeftenanalyse Er verblijven momenteel zo'n 510 geïnterneerden in de Vlaamse gevangenissen. Deze geïnterneerden hebben een verschillende behoefte aan beveiliging, gaande van low over medium tot high security. 2. Aanbevelingen Werkgroep Cosyns De werkgroep Cosyns heeft een aantal aanbevelingen gegeven om de problematiek van de geïnterneerden op te lossen. Voor de geïnterneerden die niet in de reguliere psychiatrie terecht kunnen, moeten speciale voorzieningen gecreëerd worden. Er werd uitdrukkelijk negatief geadviseerd om één grote instelling te bouwen. De oprichting van twee geografisch gespreide instellingen van elk maximum 250 bedden werd aanbevolen. Instellingen boven de 250 bedden zijn namelijk moeilijk beheersbaar en het is quasi onmogelijk om voldoende deskundig personeel te vinden voor een mega-instelling. 3. Kandidaten voor de oprichting van forensisch psychiatrisch centrum Twee steden stelden zich kandidaat voor de oprichting van een forensisch psychiatrisch centrum: · Antwerpen Stuivenbergsite · Gent locatie Wondelgemse Meersen (stelplaats van de Lijn Wissenhage) een terrein van 6 ha is voorzien naast de stelplaats van de Lijn Analyse van de dossiers Antwerpen Stuivenberg: Stad en OCMW Antwerpen werkten een voorstel uit om een forensisch centrum op te richten op de site Stuivenberg. Het voorstel van Antwerpen voldoet aan een groot deel van de criteria die door de werkgroep Cosyns zijn opgesteld en sluit aan bij een bestaand psychiatrisch netwerk. Er stelt zich evenwel een probleem met de timing van het geïnterneerdenproject: de planning is dat het huidige Stuivenbergziekenhuis wordt overgebracht naar een nieuwe, nog te bouwen, campus. Op die manier komt de huidige Stuivenbergsite vrij om een forensisch centrum op te richten. Dit betekent echter dat Justitie afhankelijk is van de planning en de evolutie in het dossier van de nieuwe ziekenhuiscampus. In concreto wil dit zeggen dat de verbouwing van de Stuivenbergsite pas kan afgerond worden nadat de bouw van de nieuwe ziekenhuiscampus voltooid is. Gelet op de urgentie van het geïnterneerdendossier en de strikte budgettaire timing van het meerjarenplan Justitie voor de bouw van de inrichting van een nieuw forensisch centrum wordt het voor Justitie moeilijk om nog zolang te wachten. Stad Gent De stad Gent heeft een dossier ingediend voor de bouw van een Forensisch Psychiatrisch Centrum op de locatie Wondelgemse Meersen – stelplaats van bussen en trams van Wissenhage naast de Lijn. Een terrein van 6 ha zal worden aangekocht voor de oprichting van een forensisch Centrum voor 250 à 270 geïnterneerden. De voorgestelde locatie laat een praktische realisatie van de oprichting van een forensisch centrum toe binnen de door Justitie bepaalde timing en voldoet aan de criteria die door de werkgroep Cosyns naar voor zijn gebracht. 4. Twee instellingen in Vlaanderen Omdat de beide projecten voldoen aan de locatiecriteria en ze beide positieve aspecten hebben, is gekozen voor volgende optie: · Fase 1 Oprichting van een nieuwe forensische campus in Gent. In 2006 zal de grond aangekocht worden en vanaf 2007 zal gestart worden met de bouwwerken. Tegen 2010 zal de forensische campus operationeel zijn voor 250 à 270 geïnterneerden van high en medium security-niveau die niet in de reguliere psychiatrie terecht kunnen. · Fase 2 In samenwerking met ZNA (Ziekenhuisnetwerk Antwerpen) zal op de Stuivenbergsite een Forensisch Psychiatrisch Centrum opgericht worden van minstens 120 plaatsen voor specifieke subdoelgroepen, medium risk patiënten met een grote kans op behandelbaarheid. De nieuwe ziekenhuiscampus van ZNA zou gefaseerd in gebruik genomen worden. Dit betekent dat vanaf 2008 zou kunnen aangevangen worden met bepaalde aanpassingswerken om reeds een deel van de Stuivenbergsite om te bouwen tot forensisch centrum. Tegen 2010 zou het huidige Stuivenbergziekenhuis kunnen aangepast worden om minstens 120 geïnterneerden onder te brengen. Dit alles betekent dat er tegen 2010 een oplossing zal zijn voor minstens 390 geïnterneerden. Deze geïnterneerden kunnen niet terecht in het reguliere psychiatrische circuit omwille van, enerzijds, gevaarlijkheidsgraad of, anderzijds, de uitsluitingscriteria die de ziekenhuizen hanteren (bv. brandstichting, psychopathie enzovoort). Ze zullen dus worden ondergebracht in deze twee forensisch psychiatrische centra, die voorziet in een aangepaste behandeling in een beveiligd kader.