06 feb 2006 11:27

Federaal programma van de openbare investeringen 2006

Vrijmaking van de eerste schijf van 25% van het programma voor openbare investeringen

Vrijmaking van de eerste schijf van 25% van het programma voor openbare investeringen

De Ministerraad besliste voor de periode januari - maart 2006 een eerste schijf van 25% voor de departementen en de Regie der gebouwen vrij te geven. Het is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken. Het bedrag is gebaseerd op de begrotingskredieten 2006 van het federaal programma van de openbare investeringen 2006. Enkel de vastleggingskredieten van de departementen zijn betrokken bij de vrijmaking van het investeringsprogramma en de vrijmakingspercentages zijn cumulatief. De eerste schijf bedraagt 33.022.000 euro.