06 feb 2006 11:27

Stijging van de energieprijzen

Federale tussenkomst voor de gemeenschappen en de gewesten

Federale tussenkomst voor de gemeenschappen en de gewesten

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de wet van 20 december 2005 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 wijzigt. Het voorontwerp voorziet een tussenkomst van de federale regering van 10 miljoen euro voor de gemeenschappen en de gewesten, op basis van de globale Belgische meerkost als gevolg van de stijgende energieprijzen, bepaald op een bedrag van 53.392.126,84 euro verdeeld over de gemeenschappen en de gewesten.