06 feb 2006 11:27

Pensioenrechten eurocontrol

Overdracht van pensioenrechten ook van toepassing op Eurocontrol

Overdracht van pensioenrechten ook van toepassing op Eurocontrol

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, om de pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van Eurocontrol, instelling van internationaal publiek recht over te dragen. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de wet van 10 februari 2003 tot regeling van de pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht van toepassing op Eurocontrol. Het gaat om de regeling waardoor: - de Europese ambtenaar de afkoopwaarde van de verworven pensioenrechten kan overdragen naar de regeling van de gemeenschapspensioenen, - de Rijksdienst voor pensioenen ten opzichte van de Gemeenschappen (Europese commissie, Europese raad, Europees parlement, Hof van Justitie en Rekenhof) de rol van centraliserend bestuur vervult, - de ambtenaar die de Gemeenschappen verlaat om een beroepsactiviteit te verrichten, voortaan de overdracht kan vragen van de pensioenrechten die hij in de pensioenregeling van de Gemeenschappen heeft opgebouwd naar een Belgische pensioenregeling. Het ontwerp wordt na vakbondsonderhandelingen aan de Raad van State voorgelegd.