06 feb 2006 11:27

Contacpunt regularisaties

Oprichting van het contactpunt regularisaties

Oprichting van het contactpunt regularisaties

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het contactpunt regularisaties bij FOD Financiën organiseert. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het contactpunt heeft als doel regularisatie-aangiften van belastingplichtingen te ontvangen. Het contactpunt regularisaties werd opgericht bij de Dienst voorafgaande beslissingen om de objectiviteit van de dossiers te waarborgen. Het is deze Dienst die op basis van de ontvangen aangiften, het bedrag van de verschuldigde heffing zal vaststellen en na betaling ervan, het regularisatieattest zal afleveren. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.