07 nov 2008 17:38

Bureau voor Normalisatie

Benoemingen bij de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

Benoemingen bij de Raad van Bestuur en het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie

De ministerraad keurde op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne, twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het Bureau voor Normalisatie.

Het eerste ontwerp benoemt de heer Claude Loterie tot voorzitter van de Raad van Bestuur. Dat ontwerp benoemt ook de leden van de Raad van Bestuur, namelijk:

- als vertegenwoordigers van de federale regering:

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
de heer Vincent Merken de heer Hugues Dumont

de heer Jean-Claude Mignolet

de heer Bernard Picron
de heer Stefaan De Vos mevrouw Katrien Van Wouwe
de heer Jean-Louis Duhaut de heer Paul De Geest
de heer Dominique Fonteyn mevrouw Anna Calderone
de heer Denis Pohl de heer Dieter De Lathauwer
de heer Jean-Paul Gailly de heer Gilles Labeeuw
de heer Christian Deneve de heer Xavier Lebichot
de heer Jaak Polen mevrouw Veerle Lories
de heer Jean-Claude Moureau mevrouw Virginie Lambert

- als vertegenwoordigers van de representatieve ondernemingsorganisaties:

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
de heer Philip Verstraete mevrouw Isabelle Callens
de heer Roland Deridder de heer Fabrice Rivet
de heer Guy Vansteertegem mevrouw Claire Bosch
de heer Geert Scheys de heer Yves Verschueren
de heer Georges Klepfisch de heer David Lanove
de heer André Jasienski de heer Billy Lebon
de heer Jan Herremans de heer Steven Harlem
de heer Ferdinand de Lichtervelde de heer Ilir Kas
de heer Jos Pinte mevrouw Dominique Du Tré

de heer Christian Vanhuffel

de heer Marc Cumps
de heer Claude Loterie de heer Frank Van Der Putte

de heer Albert Hamaide

de heer Robert Joos

de heer Fred Foubert

de heer Mark Vervaeke

mevrouw Brigitte Delbrouck

de heer Frédéric Mignolet

de heer Eric Claus

mevrouw Viviane Camphyn

- als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
de heer Bruno Melckmans mevrouw Caroline Jonckheere
de heer Dimitri De Coninck mevrouw Bergie Van den Bossche

- als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele verbruikersorganisaties: 

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
de heer Marc Vandercammen de heer Joost Van Den Cruyce

Het tweede ontwerp benoemt de heer Marc de Poorter als lid van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie, ter vervanging van de heer Pierre Dinant, aan wie eervol ontslag wordt verleend en wiens mandaat hij voltooit.