07 nov 2008 17:38

Ministerraad van 7 november 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 7 november 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme.

Tijdens de persconferentie na afloop van de ministerraad heeft de eerste minister in de eerste plaats aangekondigd dat de ministerraad de programmawet en de wet over diverse bepalingen heeft goedgekeurd. Daarna vermeldde hij de belangrijkste beslissingen, namelijk die rond de corporate governance of deugdelijk bestuur en de beperking van de "gouden parachutes".

Minister van Justitie Jo Vandeurzen nam vervolgens het woord om die beslissingen toe te lichten. Een eerste ontwerp beperkt de beëindigingsvergoeding van de vennootschapsmandatarissen tot maximum 12 maanden vast loon. Voor de bestuurders die langer actief blijven bedraagt die vergoeding 3 maanden vast loon per schijf van 5 jaren anciënniteit, met een absoluut plafond van 18 maanden. Het tweede ontwerp geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en voert voor de beursgenoteerde bedrijven het begrip deugdelijk bestuur in. Dit ontwerp voorziet de oprichting van een remuneratiecomité binnen de raad van bestuur van elk beursgenoteerd bedrijf. Het remuneratiecomité wordt belast met het maken van een remuneratieverslag, dat deel uitmaakt van het jaarverslag en door de algemene vergadering en de ondernemingsraad moet worden goedgekeurd. Die maatregelen moeten zorgen voor meer transparantie in het verloningsbeleid van de ondernemingen en zo het vertrouwen van de beleggers in de markt vergroten. 

Minister van Financiën Didier Reynders verklaarde dat dezelfde redenering zal gevolgd worden in de financiële sector (KBC, Dexia,...). Hij verklaarde vervolgens dat de bepaling rond de belasting op de vliegtuigtickets uit de programmawet werd verwijderd. De regering wacht nu op voorstellen van de Gewesten in dezelfde sector, voor een identiek rendement (130 miljoen euro).

Premier Leterme rondde de persconferentie af met de mededeling dat de ministerraad het ook over de stand van zaken in het dossier Fortis heeft gehad, als gevolg van de actie van de aandeelhouders, en over de relaties met Congo. Hij vermeldde tot slot dat de ministerraad mevrouw Sabine Laruelle heeft gemandateerd om België te vertegenwoordigen in de beslissingen die zullen genomen worden tijdens het ministeriële comité over het Europees Ruimtevaartagentschap, op 25 en 26 november aanstaande in Den Haag.