07 nov 2008 17:38

Leningen van Staat tot Staat

Tweede deel van het programma 2008 van de leningen van Staat tot Staat

Tweede deel van het programma 2008 van de leningen van Staat tot Staat

De ministerraad ging akkoord met de toekenning van de volgende nieuwe staatsleningen:

  • een staatslening ten bedrage van 3.055.000 euro ten gunste van Mozambique, toe te kennen onder de vorm van ontbonden hulp, voor de financiering van de rehabilitatie van een onderstation en de levering van een mobiel onderstation;
  • een staatslening ten gunste van Tanzania ten bedrage van 790.550 euro voor de financiering van de rehabilitatie, verbetering en verzwaring van het onderstation in Mpendae op het eiland Zanzibar;
  • een staatslening ten gunste van Kameroen ten bedrage van 5.796.000 euro voor de financiering van de studie en de uitvoering van de werken voor de rehabilitatie van de "pont de l'enfance";
  • een staatslening ten gunste van Kameroen ten bedrage van 8.773.350 euro voor de financiering van baggerwerken voor het uitdiepen van de haven van Douala;
  • de aanwending van het nog beschikbaar saldo van 3.550.605,50 euro van de staatslening van 20 augustus 1995 en een nieuwe staatslening van 8.000.000 euro ten gunste van Vietnam als bijdrage tot de concessionele financiering van de installatie van een kleine satelliet voor het verzamelen van gegevens, de controle en het beheer van de natuurlijke rijkdommen en natuurrampen;
  • een staatslening ten gunste van de DRC ten bedrage van 250.000 euro ter aanvulling van een op 12 oktober 2007 door de ministerraad goedgekeurde staatslening van 550.000 euro voor de financiering van de voorstudie, opvolging en controle van een watervoorzieningsproject in Lubumbashi;
  • de annulering van de beslissing van de ministerraad van 20 november 2002 waarbij een staatslening ten bedrage van 1.129.170 euro ten gunste van Peru werd goedgekeurd voor een project ter financiering van de lichtbebakening van vijf luchthavens.

De ministerraad nam ook kennis van het programma van staatsleningen van vorige jaren en de voorwaarden van het programma voor 2008.

Het systeem van de staatsleningen onstond in 1964 en machtigt de minister van Financiën en de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel om samen een financiële steun aan ontwikkelingslanden te verlenen, zodat ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden goederen en diensten kunnen aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling onontbeerlijk zijn. Voor de meeste ontwikkelingslanden is de financiële samenwerking verbonden met de levering van Belgische goederen en diensten. Voor de minst gevorderde landen is de hulp ontbonden sedert 1 januari 2002.

Gezien hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale samenwerking.