07 nov 2008 17:38

Ziekenfondsen

Verlenging van de bepalingen met betrekking tot de hospitalisatiediensten die georganiseerd worden door de mutualistische entiteiten

Verlenging van de bepalingen met betrekking tot de hospitalisatiediensten die georganiseerd worden door de mutualistische entiteiten

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed over de hospitalisatiediensten die georganiseerd worden door de mutualistische entiteiten.

Op basis van het evaluatieverslag van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen verlengt het ontwerp tot 31 december 2009 de bepalingen van de wet van 11 mei 2007, met name het principieel verbod voor een mutualistische entiteit:

  • om de aansluiting te weigeren bij een dienst "hospitalisatie" van personen die voldoen aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden om lid te zijn van de betreffende entiteit maar die aan een reeds bestaande ziekte of aandoening lijden;
  • om voor die personen in een verhoging te voorzien van de bijdragen of in andere beperkingen op het vlak van de tussenkomst dan de toekenning van een forfait per dag of de uitsluiting van een tussenkomst in de supplementen die verschuldigd zijn ingevolge een verblijf in een afzonderlijke kamer.

Die bepalingen zullen vóór 1 oktober 2009 door de Controledienst opnieuw worden geëvalueerd.

(*) tot uitvoering van artikel 9, § 1 sexies, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.