07 nov 2008 17:38

Opleiding van treinbestuurders

Erkenning van de N.V. Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders

Erkenning van de N.V. Trainsport als instelling die instaat voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders

De ministerraad keurde op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de N.V. Trainsport erkent voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders.

De N.V. Trainsport is dus bevoegd voor de aflevering van bekwaamheidsattesten, die op hun beurt dienen als basis voor de certificering, door de veiligheidsinstantie, van treinbestuurders. Haar aanvraag tot erkenning kreeg een gunstig advies van de dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen op 15 september 2008.

De ministerraad keurde tevens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regularisering van de vroegere erkenning van de NV Dillen en Le Jeune Cargo beoogt. Het ontwerp vervangt het koninklijk besluit van 31 juli 2008 en erkent de NV Crossrail Benelux voor de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders. De NV Dillen & Le Jeune wijzigde haar statuten en veranderde haar benaming in Crossrail Benelux NV.