07 nov 2008 17:38

Defensie: overheidsopdrachten

Aankoop van munitie 20 mm voor F-16-vliegtuigen

Aankoop van munitie 20 mm voor F-16-vliegtuigen

De ministerraad ging op voorstel van minister van Defensie Pieter De Crem akkoord met het afsluiten van twee contracten, volgens de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voor de aankoop van munitie 20 mm voor de F-16-vliegtuigen van het Belgisch leger.

Het eerste contract heeft betrekking op de aankoop van 28.000 EA reële munitie bij de exclusieve fabrikant NAMMO RAUFOSS (Noorwegen). Het tweede contract heeft betrekking op de aankoop van 122.400 EA oefenmunitie en 12.000 EA spoortrekkende munitie bij de Amerikaanse overheid in Foreign Military Sales (FMS).

Met die aankopen kunnen de nodige stocks worden aangelegd aan reële, spoortrekkende en oefenmunitie voor de periode 2009-2011.