07 nov 2008 17:38

Regie der Gebouwen

Tijdelijk onderhoudscontract en huren van gebouwen

Tijdelijk onderhoudscontract en huren van gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders akkoord met het opstarten van een onderhandelingsprocedure voor het afsluiten van een tijdelijk onderhoudscontract voor HVAC (verwarming, ventilatie, klimaatregeling), elektriciteit en sanitair van de gebouwen "Finance Tower" en "Door Building" van het administratief centrum "Kruidtuin" te Brussel.                                                                                               Het tijdelijk onderhoudscontract via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wordt afgesloten met de tijdelijke vereniging Dalkia-Axima Services voor de marktconforme technische installaties en de bijkomende installaties eerste inrichting.                                                                  Een tijdelijk onderhoudscontract wordt ook afgesloten voor de technische permanentie in de dispatching van de "Finance Tower" en voor de organisatie van een helpdesk.

De ministerraad heeft ten slotte de Regie der Gebouwen toegestaan om een huurcontract af te sluiten voor het huren van de nodige kantoorruimte, magazijn en 2 parkeerplaatsen voor de huisvesting van de douanediensten in de Willem Elschotstraat in Vilvoorde.