07 nov 2008 17:38

Mobiele werknemers in de spoorwegsector

Arbeidsvoorwaarden van de mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten - Tweede lezing

Arbeidsvoorwaarden van de mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten - Tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de richtlijn 2005/47/EG van de Raad van 18 juli 2005 over de overeenkomst tussen de gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van vervoerswerknemers (ETF) in Belgisch recht omzet. Dit gebeurde op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris van Mobiliteit Etienne Schouppe.

Het ontwerp kreeg het akkoord van de Gewesten en werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het  regelt bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten.

Het ontwerp neemt de clausules van de overeenkomst tussen de CER en de ETF over, behalve als er al een Belgisch equivalent bestaat. Het ontwerp heeft ook de bijkomende rechten geïntegreerd, die het Belgisch recht al aan de werknemers toekende. De duur van de rusttijd bedraagt zo 14 uur tegen 12 uur in de overeenkomst.