07 nov 2008 17:38

Internationaal verdrag met de VS

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen EU en de VS

Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen EU en de VS

De ministerraad ging op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (Brussel, 25 juni 2003).

De overeenkomst heeft als doel de wederzijdse rechtshulp in strafzaken te vergemakkelijken. Door de overeenkomst te bekrachtigen, draagt België bij tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met de Verenigde Staten van Amerika en worden de goede betrekkingen tussen de Verenigde Staten, België en de Europese Unie in het algemeen voortgezet.