07 nov 2008 17:38

Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname aan de vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie

De ministerraad ging op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht en minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel akkoord met een voorontwerp van wet betreffende de bijdrage van België aan de vijftiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale ontwikkelingsassociatie (IOA-15).

Het voorontwerp brengt de Belgische bijdrage tot de financiering van deze wedersamenstelling ten uitvoer. Die bijdrage werd goedgekeurd door de ministerraad van 7 maart 2008. De vijftiende wedersamenstelling van de middelen van de IOA dekt de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2011.

België handhaaft zijn gebruikelijk aandeel van 1,55% voor de gewone bijdragen en 1,71% voor de HIPC schuldverlichting en de aanzuivering van financiële achterstallen. België krijgt een korting door gebruik te maken van het programma van de versnelde betalingen.

België zal voor 2009-2011 maximaal 318,57 miljoen euro bijdragen, wat neerkomt op 30,7% meer dan de bijdrage in het kader van IOA-14.

De Internationale ontwikkelingsassociatie is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd opgericht in 1960 met de bedoeling de armste landen te helpen bij hun economische en sociale ontwikkeling door ze leningen onder uiterst gunstige voorwaarden toe te kennen.