07 nov 2008 17:38

Finexpo

Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de sanering van de sloppenwijk Old Fadama in Ghana

Stabilisatie van de rentevoet van een exportkrediet voor de sanering van de sloppenwijk Old Fadama in Ghana

De ministerraad machtigde minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht om de rentevoet van de euro te stabiliseren aan de CIRR-rentevoet (*), die geldig is op het moment van de ondertekening van de kredietconventie voor de financiering van een exportkrediet van 71.190.836 euro met een terugbetalingsperiode van 8,5 jaar, bestemd voor de financiering van de sanering van de sloppenwijk Old Fadama in Ghana door DEME n.v.

Fase 5 van het saneringsproject van de Korle lagune en van de verbetering van het rioleringssysteem van Accra in Ghana, die van start ging in 2000, zal gefinancierd worden door een exportkrediet van 71.190.836 euro. Hiervoor vraagt de interveniërende bank de stabilisatie van de rentevoet door Finexpo. Wanneer het kredietbedrag hoger is dan 25 miljoen euro dan is het de ministerraad die hierover moet beslissen.

Finexpo is een adviescomité dat werd opgericht in 1997 en dat tot doel heeft de financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten te verzekeren. Finexpo doet dit door de interestvoeten van kredieten toegekend voor de financiering van de Belgische export te verminderen of te stabiliseren.

(*) CIRR-rentevoet = Commercial Interest Reference Rate of commerciële referentierentevoet