07 nov 2008 17:38

FOD Sociale Zekerheid

Procedure van openbare aanbesteding voor de levering van financiële leasingdiensten voor de aankoop van informatica-uitrusting

Procedure van openbare aanbesteding voor de levering van financiële leasingdiensten voor de aankoop van informatica-uitrusting

De ministerraad gaf op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx toestemming aan de FOD Sociale Zekerheid om een procedure van aanbesteding op te starten voor de levering van financiële leasingdiensten voor de aankoop van informaticamateriaal.

Die openbare aanbesteding moet het mogelijk maken een leasingovereenkomst af te sluiten voor de financiering van de pas aangeschafte centrale computer van de FOD Sociale Zekerheid en voor de financiering van een gecentraliseerde back-upinfrastructuur voor de centrale computer en de open informaticasystemen van de FOD. 

De ministerraad keurde het bijzonder bestek voor deze aanbesteding goed.