07 nov 2008 17:38

Nationale Loterij

Wijziging van de statuten van de Nationale Loterij om het maatschappelijk kapitaal met 40 miljoen euro te verhogen

Wijziging van de statuten van de Nationale Loterij om het maatschappelijk kapitaal met 40 miljoen euro te verhogen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht.

Het ontwerp heeft tot doel de statuten van de Nationale Loterij te wijzigen om het maatschappelijk kapitaal van 80 op 120 miljoen euro te brengen. De buitengewone algemene vergadering van het overheidsbedrijf heeft immers op 16 mei 2008 besloten om het geplaatste kapitaal van de vennootschap te verhogen met 40 miljoen euro door incorporatie van uitgiftepremies en beschikbare reserves. Die kapitaalsverhoging is slechts mogelijk na wijziging van de statuten door een ontwerp van koninklijk besluit dat in ministerraad wordt overlegd.