17 feb 2006 16:00

Bureau voor normalisatie

Benoeming van de leden van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie

Benoeming van de leden van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende wijziging van de samenstelling van de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie. Het ontwerp benoemt de leden die het Vlaamse Gewest voorstelt: - mevrouw Veerle Lories, effectief lid, - de heer Bart Laethem, plaatsvervangend lid.