17 feb 2006 16:00

Ministerraad van 17 februari 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 17 februari 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen.