17 feb 2006 16:00

Nationaal orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg

Afschaffing van de taalkaders voor de artistieke functies

Afschaffing van de taalkaders voor de artistieke functies

Het voorontwerp schaft de taalkaders voor het artistiek personeel van het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg af. Het personeel voor die artistieke functies wordt geselecteerd op basis van hun artistieke talenten. Er wordt geen rekening gehouden met hun moedertaal, talenkennis of nationaliteit. Het voorontwerp voorziet ook dat men in het statuut van de instellingen inschrijft dat de artistieke functies niet in taalkaders moeten worden verdeeld. De artistieke functies worden in een koninklijk besluit beschreven. De Ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed over de taalkaders bij het Nationaal Orkest van België en de Koninklijke Muntschouwburg. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.