17 feb 2006 16:00

Overplaatsing van militairen

Verwerving van het statuut van Rijksambtenaar door overplaatsing

Verwerving van het statuut van Rijksambtenaar door overplaatsing

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van het verwerven van de hoedanigheid van Rijksambtenaar door overplaatsing. Het ontwerp is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken. Het ontwerp past de bepalingen van de wet van 16 juli 2005 toe, die de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever regelen. Het voorstel kadert in de doelstelling om de ambtenaren van alle overheidsdiensten een zo groot mogelijke mobiliteit te bieden en om te voldoen aan de hoge eisen van de leeftijdspiramide binnen de Krijgsmacht. Enkel de militairen die van de Minister van Landsverdediging hiervoor de toelating krijgen en die ingaan op een oproep voor een vergelijkende selectie van Selor kunnen de hoedanigheid van Rijskambtenaar bekomen. Ze kunnen niet worden overgeplaatst naar het Ministerie van Landsverdediging. Het ontwerp bepaalt tot welk niveau, graden en klassen de militairen toegang hebben en op welke wijze de functies worden toegekend. Verder beschrijft het ontwerp het statuut van de militair en de bepalingen die op hem wel of niet van toepassing zijn na zijn overplaatsing.