17 feb 2006 16:00

Witwassen van geld

Preventief middel in de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme

Preventief middel in de strijd tegen het witwassen van geld en het financieren van terrorisme

Het ontwerp onderwerpt de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen naar Belgisch recht aan het stelsel dat het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme voorkomt. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de lijst van ondernemingen onderworpen aan de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de financiering van het terrorisme.Het wijzigt ook koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de cel voor financiële informatieverwerking. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.