17 feb 2006 16:00

Ioniserende stralingen

Wijziging van de invordering van de retributies

Wijziging van de invordering van de retributies

Het ontwerp legt niet langer een vaste datum op waarop men de retributies moet innen in het kader van de reglementering van de ioniserende stralingen. Tot nu toe werden die retributies in de loop van januari geïnd en de verhoging gebeurde op 1 februari en 1 april. Nu kan men op gelijk welk tijdstip factureren voor een bepaald referentiejaar. In geval van niet betaling wordt de verhoging van de retributies niet langer gekoppeld aan een vaste datum, maar aan de datum van ontvangst van de debetnota die wordt verstuurd door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle. Het percentage van verhoging werd niet gewijzigd. Dankzij die aanpassingen kan het Agentschap zijn facturatie spreiden. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering inzake ioniserende stralingen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken.