17 feb 2006 16:00

Outplacement

Outplacement van bepaalde militairen van Landsverdediging

Outplacement van bepaalde militairen van Landsverdediging

De Ministerraad keurde een meerjarige overheidsopdracht (2006-2009) van diensten tegen prijslijst goed voor een outplacementdienst voor bepaalde militairen van Landsverdediging die in België in dienst zijn. De opdracht is een voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging. De bekendmaking van de opdracht kadert in het strategisch plan 2000-2015 dat als doel heeft het leger te moderniseren. Volgens het stuurplan van 3 december 2003 werd beslist het aantal effectieve militairen te beperken tot 35.000 personen. De realisatie van een outplacementcontract met een gespecialiseerde firma in dit domein helpt Landsverdediging haar doelstellingen uit het stuurplan te bereiken. De kandidaten zullen aantrekkelijker aanwervingsvoorstellen kunnen bekomen. Men schat dat 500 kandidaten willen deelnemen aan het project.