17 feb 2006 16:00

Internationale ontwikkelingsassociatie

Deelname van België aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de internationale ontwikkelingsassociatie (IOA)

Deelname van België aan het multilateraal schuldverlichtingsinitiatief van de internationale ontwikkelingsassociatie (IOA)

Tijdens de onderhandelingen in Washington in december 2005 verklaarden de donoren hun steun aan de bijkomende multilaterale schuldverlichting via de MDRI (*). Ze hebben zich geëngageerd om de kosten voor het IOA die met de schuldverlichting gepaard gaan te compenseren. Die financiering komt bovenop de normale bijdragen die de donorlanden aan de Internationale ontwikkelingsassociatie storten. Door middel van het MDRI schelden de Wereldbank, het IMF en het Afrikaans Ontwikkelingsfonds onherroepelijk de schulden kwijt van de Heavily Indebted Poor Countries tegenover de internationale ontwikkelingsassociatie, het IMF en het Afrikaans ontwikkelingsfonds op het ogenblik dat zij hun voltooiiingspunt bereiken. Het aandeel van België in de financiering van de MDRI wordt geschat op 457,6 miljoen euro en is gespreid over 40 jaar. Dat komt overeen met de looptijd van de kredieten die de associatie verleent. Die periode is in drie tijdspannes verdeeld. Voor de eerste periode 2007-2008 bedraagt de Belgische deelname 10,08 miljoen euro. Die deelname is gebaseerd op het traditioneel aandeel van 1,55% van België in het IAO. Dat wordt ingeschreven op de begroting van de Ontwikkelingssamenwerking in twee schijven van 5 miljoen euro voor 2007 en 2008. De Ministerraad ging ermee akkoord dat België zal deelnemen aan het schuldverlichtingsinitiatief voor de compensatie van de bijkomende schuldverlichting die het IOA toekende. De heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, stelden dit initiatief voor. De Ministerraad gaf ook toelating aan de Minister van Financiën om te stemmen voor de ontwerpresolutie over het MDRI initiatief onder voorbehoud van de parlementaire goedkeuring. (*) MDRI= multilateral debt relief