17 feb 2006 16:00

Hoge raad van financiën

Reorganisatie van de Hoge raad van financiën

Reorganisatie van de Hoge raad van financiën

De Ministerraad keurde na het advies te hebben bekomen van de gewesten het ontwerp van koninklijk besluit over de Hoge raad van Financiën goed. Het is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd.