24 sep 2010 11:39

Bureau voor normalisatie

Benoeming van vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie

Benoeming van vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie

Op voorstel van de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende ontslag en benoeming van vier effectieve leden en vier plaatsvervangende leden voor de Raad van bestuur van het Bureau voor normalisatie.

Worden benoemd als effectieve leden:

  • M. Hugues Dumont, als vertegenwoordiger van de federale regering, ter vervanging van M. Vincent Merken
  • M. Geroen Zwanepoel, als vertegenwoordiger van de federale regering, ter vervanging van M. Jean-Louis Duhaut
  • M. Rudy Thomaes, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Philip Verstraete
  • M. Petri Ven, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Geert Scheys

Worden benoemd als plaatsvervangende leden:

  • Mevr. Tania Pauwels, als vertegenwoordigster van de federale regering, ter vervanging van M. Hugues Dumont
  • Mevr. Anne Defourny, als vertegenwoordigster van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van Mevr. Isabelle Callens
  • M. Luc Dumont, als vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, ter vervanging van M. Fabrice Rivet
  • Mevr. Heidi De Brabandere, als vertegenwoordigster van de consumentenorganisaties, ter vervanging van M. Joost Van Den Cruyce

Deze vervangers voltooien de mandaten van hun voorgangers tot de voorziene einddatum, namelijk 25 november 2011.