18 okt 1996 17:00

Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorvo
ertuigen