16 dec 2021 10:10

Burgerlijke partijen zaak-De Pauw gaan niet in beroep. Erkenning gekregen dat feiten strafbaar zijn.

Brussel, 16 december 2021 – De burgerlijke partijen in de zaak-De Pauw, negen vrouwen en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, gaan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank. Ze hebben met het vonnis erkenning gekregen dat de feiten die De Pauw pleegde wel degelijk strafbaar zijn.

De termijn van hoger beroep loopt nog tot en met maandag 27 december. Op voorwaarde dat de andere betrokken partijen, dus ook het Openbaar Ministerie, geen beroep aantekenen, zullen de burgerlijke partijen dit ook  niet doen. “Mijn cliënten zijn tevreden dat het grensoverschrijdende gedrag van Bart De Pauw werd veroordeeld door de rechtbank en erkend als strafbaar.” legt advocate Christine Mussche uit “Dat was voor hen het belangrijkste. De juridische strijd waar zij al vier jaar in verwikkeld zijn, en die er overigens niet kwam op hun initiatief, komt zo hopelijk tot een einde. Dat is voor hen een enorme opluchting. Het heeft veel moed, tijd en energie gevraagd, maar zij hebben wel een steen in de rivier verlegd door dit gedrag te durven aankaarten.” 

Dat de burgerlijke partijen niet in beroep gaan, wil echter niet zeggen dat zij volledig akkoord gaan met het vonnis van de correctionele rechtbank. Hoewel De Pauw veroordeeld werd voor de belaging van vijf vrouwen en elektronische overlast ten aanzien van één vrouw, bevat het vonnis elementen die de slachtoffers onbegrijpelijk vinden. Zo wordt er nauwelijks aandacht besteed aan het telkens terugkerende patroon waar elke vrouw slachtoffer van werd, noch aan de machtsverhouding tussen De Pauw en de vrouwen. “Het is heel moeilijk als jonge stagaire of medewerkster wanneer je baas je begint lastig te vallen. Je kan hem niet blokkeren in je GSM of stevig op zijn plaats zetten; hij heeft macht over jou. Hij kan je slechte punten geven, je ontslaan, je carrière blokkeren,… Dat blijkt niet uit het vonnis en dat vinden we heel jammer, ook naar andere slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag toe.” leggen de vrouwen uit. Ook begrijpen ze niet waarom de rechtbank geen aandacht besteedt aan de confrontatie tussen De Pauw en zijn werkgevers in 2008, na het belagen van een stagaire op de set van Loft (waarvoor hij overigens wel veroordeeld werd). “Juridisch gezien stelt de rechtbank zich bij elke case van belaging de vraag “Wist de beklaagde dat hij over de grens ging of had hij het moeten weten?”” licht Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut toe “Het is opvallend dat zij bij verschillende slachtoffers oordelen dat De Pauw niet wist of kon weten dat hij over de grens ging. Terwijl hij er al verschillende keren op aangesproken werd.”

Ook het Insituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen zit op zijn honger met dit vonnis. Hun eis werd onontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelde dat deze zaak niets te maken heeft met gender. “Belaging, zeker op de werkvloer, is een uitgesproken gendergerelateerde problematiek. Onze werksituatie is sowieso erg gegenderd: veel meer leidinggevende personen zijn mannen, tegenover veel ondergeschikte vrouwen.” legt Liesbet Stevens uit “Anderzijds is dit vonnis een sterk maatschappelijk signaal dat grensoverschrijdend gedrag geen plaats heeft op de werkvloer. Ook niet als je een machtige, populaire figuur bent. Als Instituut volgen wij daarom de slachtoffers in hun beslissing om niet in beroep te gaan tegen dit vonnis.”

De vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, zijn niet bereikbaar voor een reactie.
Zij wensen de termijn van hoger beroep te respecteren.

Perscontact
Sofie Peeters
0485/182131

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.