16 dec 2011 12:30

Burundi

Inzet van zeven Belgische militairen in Burundi

Inzet van zeven Belgische militairen in Burundi

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om zeven Belgische militairen in te zetten om voor het Burundese leger een 'coach the trainer' opleiding te organiseren.

De opracht bestaat uit:

  • een coaching op het vlak van management van 9 januari tot 25 februari 2012 met vier militairen
  • een coaching in het domein operaties van 7 mei tot 5 juni 2012 met drie militairen

De ministerraad kent de militairen het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied (KB 03 coëfficiënt 2) toe.