03 dec 2004 16:00

Businessplan en financiering FAVV

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het businessplan en de financiering goed van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad het businessplan en de financiering goed van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

De Federale beleidsverklaring van 12 oktober 2004 bepaalde dat de Regering een nieuw financieringssysteem van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zou vormen, gebaseerd op het businessplan. Het businessplan van de Gedelegeerd Bestuurder van het FAVV houdt rekening met de verwachtingen van de verschillende partners en creëert toegevoegde waarde in vijf resultaatgebieden: - verwezenlijken van een veilige voedselketen door blootstelling van consumenten zo laag mogelijk te houden en door incidenten en crisissen te beperken - creëren van een betrouwbaar imago - verschaffen van een stabiel juridisch kader door mee te helpen aan administratieve vereenvoudiging - nastreven van complementariteit met sectoren - bereiken van operationeel uitmuntende dienstverlening Het financieringssysteem is gebaseerd op volgende principes: - de overheidsdotatie blijft behouden - het totaalbedrag van de huidige bijdragen van de sectoren bestemd voor de controleactiviteiten blijft ongewijzigd - de BSE-financiering wordt geïntegreerd in de financiering van het FAVV - er wordt een transparant onderscheid tussen de retributies en de heffingen van de operatoren in de voedselketen voorgesteld.