14 mei 2004 17:00

C-130H vliegtuigen

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een procedure met het oog op het afsluiten van een contract voor de uitvoering van prestaties van engineering en prototypering, de levering van de noodzakelijke uitrustingen en de installatie op vliegtuig van een geïntegreerde zelbeschermingssuite aan boord van de C-130H vliegtuigen.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het opstarten van een procedure met het oog op het afsluiten van een contract voor de uitvoering van prestaties van engineering en prototypering, de levering van de noodzakelijke uitrustingen en de installatie op vliegtuig van een geïntegreerde zelbeschermingssuite aan boord van de C-130H vliegtuigen.

Het contract heeft betrekking op de uitrusting van C-130H vliegtuigen met een radar-waarschuwingssysteem (Radar Warning Receiver - RWR), dat toelaat elke bedreiging van het type "radar" op te sporen en te identificeren en het afvuren van metalen lokmiddelen, die tot doel hebben de vijandelijke radar te misleiden, te bevelen. De huidige opdracht heeft tot doel een maximale compatibiliteit na te streven met onze NAVO-partners.