12 mrt 2021 18:17

Capaciteitsvergoedingsmechanisme : investeringsdrempels en criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten.

Met het capaciteitsmechanisme wil België de elektriciteitsvoorziening verzekeren, met name met het oog op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet het mechanisme  waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Dit ontwerp legt de criteria vast voor het in aanmerking komen van de investeringskosten – die het mogelijk maken om elke capaciteit in een capaciteitscategorie in te delen –, de investeringsdrempels die deze categorieën onderscheiden, alsook de procedure van indeling.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.