24 apr 2021 13:03

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: parameters voor het capaciteitsvolume - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief de berekeningsmethode ervan, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme wil België de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening waarborgen, met name met het oog op de kernuitstap die gepland is tussen 2022 en 2025. Concreet moet het mechanisme waarborgen dat er voldoende capaciteit is om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag.

Dit ontwerp van koninklijk besluit, aangepast aan het advies van de Raad van State, stelt de parameters vast waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief de berekeningsmethode ervan.

Daarnaast bepaalt het ontwerp de andere nodige parameters voor de organisatie van de veilingen, namelijk de reductiefactoren, de referentieprijs, de intermediaire prijslimiet(en) die van toepassing is/zijn op bepaalde capaciteiten die beantwoorden aan specifieke criteria, en de uitoefenprijs, inclusief de berekeningsmethode ervan.

Tot slot legt het de methode en voorwaarden vast om individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) te verkrijgen. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.