15 sep 2023 16:37

Capaciteitsvergoedingsmechanisme: referentiescenario voor de veilingen in 2024

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het scenario dat door de netbeheerder gebruikt moet worden bij de berekening van de parameters en het volume van de veilingen in 2024 in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.

Dit ontwerp betreft een besluit gericht aan de netbeheerder over welke set van gegevens en hypotheses geselecteerd moeten worden als referentiescenario in het kader van:

  • de veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering die start op 1 november 2028 van het capaciteitsvergoedingsmechanisme
  • de veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering die start op 1 november 2025 van het capaciteitsvergoedingsmechanisme