12 mrt 2021 18:17

Capaciteitsvergoedingsmechanisme : uitstel beslissingsdatum voor de parameters in het kader van de eerste veiling

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitstel van de uiterlijke datum waarop de minister aan de netbeheerder de instructie geeft tot organisatie van de veiling betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

De uiterste beslissingsdatum voor de volume- en andere parameters voor de eerste veiling wordt uitgesteld van 31 maart 2021 naar 30 april 2021.

Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019, om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen, dient immers nog goedgekeurd te worden in het parlement. Vervolgens dienen nog uitvoeringsbesluiten genomen te worden in uitvoering van de wet.

Een uitstel van de datum is dus vereist.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling voor het jaar 2021 van 30 april 2021 als uiterlijke datum waarop de minister aan de netbeheerder de instructie geeft tot organisatie van de veiling bedoeld in artikel 7undecies, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt