13 sep 2002 17:00

Capaciteitsverhoging van het BEMILCOM-netwerk

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de aankoop van 10 straalverbindigen van het type STM1 voor het BEMILCOM-netwerk (*), het Belgisch militair communicatienetwerk.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met de aankoop van 10 straalverbindigen van het type STM1 voor het BEMILCOM-netwerk (*), het Belgisch militair communicatienetwerk.

Deze capaciteitsverhoging van het BEMILCOM-netwerk moet de bandbreedte leveren die nodig is voor de dringende noden op het gebied van de overdracht van gegevens. Ze kadert in het WAN (Wide Area Network)-concept, dat op korte termijn de realisatie van informatiserings- en digitaliseringsprojecten binnen Defensie moet toelaten. Het betreft de huidige toepassingen zoals e-mail, websurfing, intranet of nieuwe toepassingen op het gebied van personeel en logistiek (ULIS (Unified Logistic Information System), Harmony en Symphony (toepassingen op het gebied van personeel)). (*) deze opdracht bestaat in het op peil brengen van de laatste segmenten van het BEMILCOM-netwerk om een transmissie aan 155Mbits/sec op de totaliteit van de hoofdassen van het net toe te laten.