28 okt 2004 16:00

Cardiff rapport 2004

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het Cardiff rapport 2004 goed en het Belgisch antwoord op de Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 inzake product en arbeidsmarkt. Men kan ze nu aan de Europese Commissie overmaken.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het Cardiff rapport 2004 goed en het Belgisch antwoord op de Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 inzake product en arbeidsmarkt. Men kan ze nu aan de Europese Commissie overmaken.

Het Cardiff rapport 2004 gaat voor elk land na, in hoeverre de aanbevelingen die in de Europese Broad Economic Policy Guidelines (BEPG) vervat zijn, in nationale wetgeving en actieplannen zijn omgezet. Het rapport "Economic reform of the products, services and capital markets. Belgian reports for the European Union, October 2004 " is de Belgische bijdrage aan het Cardiff proces. Het omvat vier delen en een bijlage. In het eerste deel, de inleiding, situeert men het nationaal Cardiff rapport in het geheel van Europese besluitvorming. In het tweede deel komt het onderwerp "increasing productivity and business dynamism" aan bod. Hierin bespreekt men: - de prestaties van België inzake groei en productiviteit - de mededinging in de goederen- en dienstenmarkt binnen de Europese eenheidsmarkt - het ondernemingsklimaat - het onderzoek en de ontwikkeling - kapitaalmarkten en financiële diensten. Het derde deel geeft een overzicht van de maatregelen voor duurzame ontwikkeling in het kader van de Kyoto doelen en de specifieke sectorale aspecten, zoals transport en energie. Het vierde deel omvat enkele besluiten. In de bijlage gaat men in op de opvolging door België van de vier landspecifieke Broad Economic Policy Guidelines 2003-2005 inzake product en arbeidsmarkt.