28 okt 2004 16:00

Ministerraad van 28 oktober 2004

De Ministerraad vergaderde op donderdag 28 oktober 2004, Wetstraat 16 om
08.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op donderdag 28 oktober 2004, Wetstraat 16 om 08.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad heeft de volgende beslissingen goedgekeurd.