28 okt 2004 16:00

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van de wet (*) betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming.

Het ontwerp verhoogt de bedragen, buiten index, van de inkomensvervangende tegemoetkoming met 1% op 1 oktober 2004, met 1% op 1 oktober 2006 en met 2% op 1 oktober 2007. Het voert een beslissing van de Ministerraad van 20 maart 2004 uit. Er zijn inkomensgrenzen bepaald voor de integratietegemoetkoming voor de persoon met een handicap. Daarbij is ook een categorievrijstelling bepaald. Het is de bedoeling om enkel het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming te verhogen. Voortaan kan men een duidelijk onderscheid maken tussen het bedrag van de inkomensvervangde tegemoetkoming en het bedrag van de categorievrijstelling voor de integratietegemoetkoming. (*) van 27 februari 1987, artikel 6 §6. (**) van 6 juli 1987, artikel 9ter, §6 en §7.