28 okt 2004 16:00

Huisvesting FAVV controle eenheid Limburg

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een huurvoorstel goed voor de huisvesting van de Controle eenheid voor de provincie Limburg van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een huurvoorstel goed voor de huisvesting van de Controle eenheid voor de provincie Limburg van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De Ministerraad besliste (*) een aantal concrete maatregelen te nemen om de efficiënte werking van het FAVV te waarborgen. Een ervan is de huisvesting van het hoofdbestuur en de buitendiensten op een minimum aantal plaatsen. De spreiding van de diensten van het FAVV, maken een efficiënte werking immers onmogelijk. Dit voorstel voorziet in de huisvesting op één plaats van de Controle eenheid voor Limburg. De Regie der Gebouwen heeft echter geen kantoren in een federaal gebouw, om er de Controle eenheid te huisvesten. Daarom stelt de Regie voor kantoren in het RCH-Philips-gebouw op de Research Campus van Hasselt te huren. De kantoren voldoen aan de vereisten als vestingsplaats van het FAVV te Limburg, ze zijn vlot bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid. (*) op 8 maart 2002.