28 okt 2004 16:00

Nationale Raad voor kwaliteitspromotie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).

Het ontwerp wijzigt twee bepalingen die het functioneren van de Nationale Raad voor kwaliteitspromotie regelen. De raad is een instelling bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. In de eerste plaats krijgt de Raad er nieuwe bevoegdheden bij. Voortaan stelt hij de indicatoren en de aanbevelingen (***) vast en verstrekt feedbackgegevens aan artsen en lokale kwaliteitsgroepen (LOK). Ten tweede wijzigt het ontwerp het beslissingsmechanisme in de raad. De tekst die nu op elk van de vier banken (artsen, universiteiten en wetenschappelijke verenigingen, verzekeringsinstellingen, overheid) een meederheid voorziet, vereist voortaan slechts een meerderheid op drie van de vier banken. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 3 juli 1996. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994. (***) bedoeld in art 73, §3, van de gecoördineerde wet over de geneeskundige verzorging en uitkeringen.